Ustronie Morskie świętuje dożynki gminne w nowo zbudowanym amfiteatrze

W Ustroniu Morskim odbyły się uroczystości dożynkowe, które były wyjątkową okazją do podziękowania za zebrane plony. Tradycyjne elementy jak dzielenie chlebem, wieniec dożynkowy oraz liczne pokazy artystyczne, w tym występy lokalnych zespołów folklorystycznych i koncerty, były integralną częścią tych świąt plonów.

Tegoroczne spotkanie rolników, przedstawicieli parlamentu, samorządowców, członków lokalnej społeczności i turystów miało miejsce w amfiteatrze. Jak podkreśliła Bernadetta Borkowska, wójt gminy Ustronie Morskie, to miejsce jest jednym z najważniejszych i najbardziej oczekiwanych projektów inwestycyjnych, które dzięki współpracy wielu osób udało się zrealizować w rekordowo krótkim czasie. Co więcej, amfiteatr został oddany do użytku dwa miesiące przed planowanym terminem.

Koszt zaprojektowania i przebudowy obiektu wyniósł 10 milionów złotych. Prawie połowa tej sumy została sfinansowana ze środków Polskiego Ładu, a reszta pochodziła z budżetu gminy.

Symboliczne otwarcie amfiteatru, poprzez przecięcie wstęgi, nastąpiło za sprawą posła PiS, Czesława Hoca, który uczestniczył w ceremonii razem z samorządowcami. Poseł wyraził swoją dumę i radość z powodu realizacji tego projektu, podkreślając jednocześnie, że obiekt ten stanowi wyjątkowy atut turystyczny, promujący piękno nadmorskiej miejscowości Ustronie Morskie, naszego regionu i małej ojczyzny.