Ponowna próba Kołobrzegu na rozszerzenie granic miasta kosztem terenów sołectwa Korzystno

Znany kurort, Kołobrzeg, podjął kolejną próbę działania mającego na celu przesunięcie jego granic. Tym razem, starają się oni o włączenie do swojego terytorium części gruntów należących do sołectwa Korzystno.

W poprzedniej próbie aneksji tych terenów do obszaru miejskiego Kołobrzegu, plany zakończyły się niepowodzeniem. Główną przyczyną była negatywna ocena projektu przez ówczesnego wojewodę zachodniopomorskiego. Niemniej jednak, nowa administracja Kołobrzegu ma nadzieję, że aktualna próba przejęcia 123-hektarowego obszaru zostanie pozytywnie zaopiniowana przez Radę Ministrów.

W najbliższym czasie przewidziane są konsultacje społeczne z mieszkańcami kurortu na ten temat. W międzyczasie, gmina wiejska Kołobrzeg, której tereny są obiektem zainteresowania miasta, już zaplanowała swoje konsultacje. Stworzono ankietę zawierającą pytanie „Czy jest Pan/Pani za zmianą granic Gminy Kołobrzeg polegającą na włączeniu do Gminy Miasto Kołobrzeg części sołectwa Korzystno?”

Ankiety można znaleźć u lokalnych sołtysów, w urzędzie gminy oraz w Szkole Podstawowej w Drzonowie.