Jacek Kuś spotkał się z kandydatami na stanowisko burmistrza i wójta w ramach Wspólnoty Samorządowej powiatu kołobrzeskiego

Podczas dzisiejszego spotkania, Jacek Kuś, pełniący obowiązki wicestarosty, odbył rozmowy z osobami ubiegającymi się o stanowiska burmistrza Gminy Gościno i wójta Gminy Ustronie Morskie. Celem spotkania było omówienie kierunków rozwoju na najbliższe pięć lat, jak również zapoznanie się z programami wyborczymi kandydatów oraz Wspólnoty Samorządowej.

Jacek Kuś podkreślił znaczenie koordynacji działań na szczeblu powiatowym, szczególnie w obszarach takich jak plany inwestycyjne oraz polityka społeczna. Zależy mu na tym, aby te aspekty były ściśle powiązane z rozwojem obu gmin.

Marcin Pawlak, obecny radny Rady Powiatu, jest jednym z kandydatów ubiegających się o stanowisko burmistrza gminy Gościno. Zapewnił on, że komitet wyborczy zostanie sformalizowany w najbliższych dniach. W kontekście problemów Gminy Gościno, Marcin Pawlak wskazał na ograniczenia dotyczące dostępu do opieki zdrowotnej oraz wykluczenie komunikacyjne jako kluczowe kwestie wymagające rozwiązania.

Drugim kandydatem, z którym Jacek Kuś odbył rozmowy, był Kamil Lepa, były dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim. Kamil Lepa ubiega się o stanowisko wójta Gminy Ustronie Morskie. W swoim wystąpieniu podziękował mieszkańcom i Wspólnocie Samorządowej za docenienie jego dotychczasowej pracy dla gminy oraz za wsparcie jego kandydatury na stanowisko wójta.