Koncert jubileuszowy Strażackiej Orkiestry Dętej "Morka" z Ustronia Morskiego zgromadził liczne grono znakomitych gości

Przy pełnym audytorium, Strażacka Orkiestra Dęta “Morka” z Ustronia Morskiego, poprowadzona dyrygenturą Wiktorii Ostrowskiej, dała spektakularny i jedyny w swoim rodzaju koncert. Wydarzenie to miało miejsce z okazji obchodzonego jubileuszu dwudziestolecia działalności tej niezwykłej orkiestry.

W uroczystościach jubileuszowych uczestniczył Wójt Gminy Ustronie Morskie, Grzegorz Czachorowski, a także nieobecni już na swoich stanowiskach – Stanisław Zieliński i Bernadeta Borkowska, byli wójtowie. Anna Bańkowska, wicemarszałkini Województwa Zachodniopomorskiego, również zaszczyciła obecnością to wydarzenie. Ponadto na koncercie obecni byli Starosta Kołobrzeski Mirosław Tessikowski, Radny Powiatowy Mirosław Dziewiałtowicz, starszy brygadier Krzysztof Makowski, który jest zastępcą Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz starszy kapitan Krzysztof Azierski, komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu.

Imprezie towarzyszyli również radni Rady Gminy Ustronie Morskie, sołtysi, mieszkańcy Gminy Ustronie Morskie, turyści oraz orkiestra Mini Band ze Stronia Śląskiego, która utrzymuje przyjazne relacje z “Morką”.

Podczas uroczystości Wójt Gminy Ustronie Morskie, Grzegorz Czachorowski, skierował słowa podziękowania do członków orkiestry za ich nieoceniony wkład w kultywowanie muzycznych tradycji i promocję Gminy. Przy tej okazji wspomniał także o swoim małym udziale w tworzeniu historii orkiestry – jako młody urzędnik Urzędu Gminy został oddelegowany przez ówczesnego wójta do Szczecina po sprzęt dla orkiestry z demobilu. Jak dowiedział się od Kamila Płachty, dyrektora „Morki”, sprzęt ten jest używany do dziś. Wójt przekazał też orkiestrze prezent w postaci koszulek z logo zespołu oraz przepięknego tortu.