Domaganie się reformy systemu orzecznictwa dla osób niepełnosprawnych przez rodziców z Koszalina

Rodzice dzieci niepełnosprawnych mieszkający w Koszalinie publicznie wyrazili swoje niezadowolenie z obecnego systemu orzecznictwa. Zapowiadają, że pierwsze zmiany zostaną wprowadzone pod koniec tego roku. Wielu rodziców jest niezadowolonych z decyzji podejmowanych przez lekarzy-orzeczników, co prowadzi do dalszych działań mających na celu przeprowadzenie reform.

Warto przypomnieć, że niektóre rodziny straciły uprawnienia do świadczeń, co skłoniło niektórych z nich do rezygnacji z terapii i rehabilitacji swoich dzieci. Rodzice oskarżają członków Miejskiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawność za tę sytuację. W ramach protestu zorganizowali demonstrację przed ratuszem i spotkali się z wiceprezydentem Koszalina, Przemysławem Krzyżanowskim. Petycję wzywającą do odwołania członków zespołu orzekającego podpisało już ponad 400 osób.

Jeden z lekarzy – psychiatrów, którzy są członkami tego zespołu i zajmują się między innymi rozpatrywaniem wniosków osób z zaburzeniami psychicznymi i rozwojowymi, zdecydował się na rezygnację z pełnienia tej funkcji. Od 1 stycznia 2024 roku stanowisko to w miejskim orzecznictwie będzie nieobsadzone.