Inicjatywa promująca rozwój gmin: współpraca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Urzędu Statystycznego w Szczecinie

Centrum Szkoleniowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, prowadząc działania we współudziale z Urzędem Statystycznym w Szczecinie, zainaugurowało pierwszą odsłonę Rankingu Gmin Województwa Zachodniopomorskiego.

Zadaniem tej inicjatywy było identyfikowanie oraz propagowanie gmin, które wykazują się wysokim poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego i efektywnego implementowania najlepszych praktyk. W ramach tego projektu, przeprowadzona została kompleksowa ocena wszystkich gmin naszego województwa, z pominięciem miast posiadających status powiatu.

Przyznany ranking ukazał miasto Kołobrzeg na szczycie listy. Nagrodę za to osiągnięcie, podczas ceremonii wręczenia nagród, odebrała prezydent miasta, Anna Mieczkowska.

Również gmina Ustronie Morskie ma powody do radości, bowiem zdobyła tytuł Lidera Powiatu Kołobrzeskiego oraz uplasowała się na drugim miejscu wśród gmin wiejskich. Wyróżnienie to zostało przekazane wójt Bernadecie Borkowskiej podczas uroczystej gali.

Podstawą metodologii oceny rozwoju gmin jest wskaźnik syntetyczny rankingu, zaprojektowany na podstawie zestawu 16 indywidualnych wskaźników. Te obejmują takie aspekty jak potencjał gminy, aktywność oraz efektywność osiąganych wyników w obszarach gospodarczych i społecznych.