Umowa na sztuczne zasilanie brzegów morskich w Ustroniu Morskim podpisana przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie

Pierwszy etap tworzenia sztucznego zabezpieczenia brzegów morskich w Ustroniu Morskim jest już oficjalnie zatwierdzony, kiedy to dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie finalizował umowę na realizację tego przedsięwzięcia. Wartość kontraktu wynosi 2 832 706,50 zł brutto, co pokazuje znaczną inwestycję w utrzymanie i renowację naszej linii brzegowej.

Wykonawcą tego ambitnego zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych, które ma swoją siedzibę w Gdańsku. Firma ta została wybrana do realizacji projektu po starannym procesie przetargowym, gwarantując profesjonalizm i jakość w wykonywaniu zadań. Ich doświadczenie i specjalizacja w dziedzinie robót czerpalnych i podwodnych stanowi dodatkowe zapewnienie skuteczności tej ekologicznej inwestycji.