Spostrzeżenia Państwowej Komisji Wyborczej: Zwiększona frekwencja wyborcza w 23 gminach

Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) opublikowała informacje, sugerujące zwiększenie liczby wyborców w nadchodzących wyborach do Sejmu i Senatu na terenie 23 gmin. Te prognozy zostały umieszczone na oficjalnej liście PKW, która jest regularnie aktualizowana.

Potwierdzenie listy przez PKW nastąpiło po opublikowaniu rozszerzonego wykazu gmin, w których przewiduje się większą aktywność wyborczą podczas zbliżających się wyborów parlamentarnych. Dane dostarczone przez Państwową Komisję Wyborczą dają możliwość przewidywania wzmożonego udziału mieszkańców w procesie wyborczym.

Przyglądając się zmianom wprowadzonym do uchwały z dnia 15 września, zauważamy, że do listy dołączono dodatkowo sześć miejscowości: Zakopane, Kołobrzeg, Maków Podhalański, Szczawnica, Ustronie Morskie i Zawoja. Według kodeksu, komisarz wyborczy jest uprawniony do uzupełnienia składu liczbowego lokalnych komisji wyborczych w gminie, jeśli jest to konieczne dla utrzymania sprawności procesu głosowania. Jest to możliwe w przypadku, gdy przewiduje się większą frekwencję wyborców w porównaniu do liczby zarejestrowanych uprzednio. Jest jednak istotne, aby liczba członków komisji nie przekroczyła dopuszczalnego składu.