Przetarg na dzierżawę lokalu gastronomiczno-handlowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Ustroniu Morskim

Zgodnie z ogłoszeniem wydanym przez Gminę Ustronie Morskie, przewidziano przetarg ustny nieograniczony dotyczący dzierżawy nieruchomości przeznaczonej do użytku gastronomicznego i handlowego. Nieruchomość ta ma być dzierżawiona na okres trzech lat. Miejsce, które ma zostać poddane dzierżawie, mieści się na parterze budynku Gminnego Ośrodka Kultury, położonego przy ulicy Nadbrzeżnej 20, w miejscowości Ustronie Morskie.

Planowane postępowanie przetargowe ma miejsce 8 marca 2024 roku o godzinie 12:00. Lokalizacja przetargu to Urząd Gminy Ustronie Morskie, a dokładnie sala narad znajdująca się na pierwszym piętrze budynku. Cena wywoławcza dla przedmiotowego lokalu została ustalona na poziomie 150.000,00 złotych. Ponadto, od potencjalnych oferentów wymaga się wniesienia wadium w kwocie 15.000 złotych do dnia 5 marca 2024 roku.

Informujemy również, że planowane jest okazanie nieruchomości chętnym do udziału w przetargu. Odbędzie się to 26 lutego o godzinie 10:00. Zainteresowanym zaleca się pozostawienie kontaktu e-mailowego lub numeru telefonu, na wypadek ewentualnej zmiany terminu prezentacji nieruchomości. Gdyby z jakiegoś powodu nie było możliwości pokazania nieruchomości w wyznaczonym terminie, 26 lutego 2024 roku, zostanie ustalony nowy termin i osoby zaangażowane w proces przetargowy zostaną o nim powiadomione drogą mailową lub telefonicznie.