Przedstawienie nowych propozycji programowych Komitetu Wyborczego Anny Mieczkowskiej na nadchodzącą kadencję

Podczas spotkania, które odbyło się w piątek, Komitet Wyborczy Anny Mieczkowskiej przedstawił swoje świeże koncepcje na następną kadencję. Tradycyjnie, zostały zaprezentowane cztery główne obszary działań: przedsiębiorczość, młodzież, kultura i innowacyjność w Kołobrzegu. Plan dotyczy intensywnej promocji i rozwoju firm w różnorodnych sektorach gospodarki, co ma przyczynić się do powiększenia liczby miejsc pracy. Działania te mają zatrzymać młodzież w mieście lub nawet skłonić ją do powrotu. W planie jest również poszerzenie granic miasta, co otworzy nowe perspektywy rozwoju.

Założeniem inicjatywy „Tak dla Młodego Kołobrzegu” jest kontynuowanie procesu modernizacji i rozbudowy infrastruktury miejskiej. Nie zabrakło propozycji wsparcia dla młodzieży, jak bonusy dla studentów czy programy grantowe dla doktorantów.

W ramach „Kulturalnego Kołobrzegu” priorytetem jest tworzenie miejsc o charakterze społeczno-kulturalnym. Głównym celem tych działań jest wzbogacenie życia kulturalnego i społecznego. Obejmuje to zarówno nowe inwestycje, jak i aranżację istniejących już miejsc, takich jak Skwer Pionierów – Zielone Tarasy Kultury, budynek przepompowni Frankowskiego – laboratorium literatury, baszta prochowa – laboratorium historii, latarnia morska – małe centrum świata oraz filia biblioteki na Wylotowej i amfiteatr.

Założeniem „Nowoczesnego Kołobrzegu” jest wprowadzenie szeregu rozwiązań systemowych, które pozytywnie wpłyną na rozwój miasta i dostosują je do współczesnych potrzeb. To propozycja stworzenia nowej aplikacji dla mieszkańców z dostępem do najważniejszych informacji, możliwością zgłaszania usterek czy śledzenia aktualności dotyczących miasta. Aplikacja pozwoli również sprawdzić wysokość podatku czy termin odbioru gabarytów. Miasto będzie miało też dostęp do zarządzania latarniami w mieście.