Prof. dr hab. Przemysław Śleszyński prezentuje ranking "Gmina Dobra do Życia" 2023

W roku 2023, badacz i wykładowca, prof. dr hab. Przemysław Śleszyński, współtworząc z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, przedstawił listę najkorzystniejszych miejsc do mieszkania w kraju, zatytułowaną „Gmina Dobra do Życia”.

Raport pokazuje, że najwyższy standard życia obecnie oferują Warszawa, Osielsko, Stalowa Wola, Gogolin oraz Kleszczów. Te specyficzne gminy przodują w swoich kategoriach, pod względem jakości życia.

Oprócz tego, Kołobrzeg zdobył wyróżnienie w kategorii gmin będących siedzibami powiatów. Z kolei Ustronie Morskie zostało uznane za wyjątkowe wśród gmin wiejskich i miejsko-wiejskich posiadających miasta o liczbie mieszkańców poniżej 5 tysięcy.

Podczas opracowywania rankingu, twórcy skupili się na analizie 63 różnych wskaźników określających jakość życia w każdej z 2477 gmin w Polsce. Badania obejmowały różnorodne aspekty – od dostępności terenów zielonych, przez ocenę estetyki krajobrazów, po poziom zanieczyszczenia środowiska. Autorzy raportu skupili się również na badaniu budżetów gmin, uwzględniając zarówno wydatki inwestycyjne jak i jakość infrastruktury, czyli dróg, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

W kryteriach dotyczących jakości życia uwzględniono także edukację – liczba żłobków i przedszkoli, a nawet zasoby bibliotek. Po przeliczeniu wszystkich wskaźników, uzyskano Wskaźnik Jakości Życia, który posłużył do ostatecznego ustalenia pozycji gmin w rankingu – im wyższa wartość wskaźnika, tym lepsze miejsce w klasyfikacji.