Niezwykła akcja zbiórki elektroodpadów w Ustroniu Morskim

Gmina Ustronie Morskie, wraz z Parafią Podwyższenia Krzyża Świętego w Ustroniu Morskim, podjęła inicjatywę przeprowadzenia zbiórki elektrośmieci na terenie PSZOK przy ul. Kołobrzeskiej. Celem tego przedsięwzięcia było zgromadzenie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Pro Missio” oraz firma Green Office Ecologic, specjalizująca się w gromadzeniu i utylizacji wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, były głównymi siłami napędowymi tego projektu. Za realizację przedsięwzięcia odpowiadały one współpracując ze Zgromadzeniem Sióstr MB Loretańskiej oraz Przewodniczącym Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy KEP – partnerami głównego organizatora.

Akcja zorganizowana przez gminę Ustronie Morskie, dzięki zaangażowaniu lokalnych mieszkańców, doprowadziła do usunięcia wielu ton elektroodpadów, które zapełniły ponad trzy masywne kontenery. Ten zużyty sprzęt został z domów mieszkalnych i usługowych, co pozwoliło na odzyskanie surowców poprzez demontaż zgromadzonego sprzętu.

Wójt gminy Ustronie Morskie, Bernadeta Borkowska, serdecznie podziękowała wszystkim zaangażowanym w tę akcję. Dodała, że zebrane środki finansowe pochodzące z odzysku surowców umożliwią Stowarzyszeniu Dobrych Inicjatyw „Pro Missio” wspieranie projektów Kościoła – zwłaszcza misyjnych i pomagania tym, którzy najbardziej tego potrzebują na całym świecie.