Aktualizacje dotyczące zmian ruchu drogowego w Cieszynie

Starostwo Powiatowe w Cieszynie podaje do wiadomości, że skrzyżowanie od strony Goleszowa będzie zamknięte dla ruchu pojazdów. Zmiana ta obejmuje również wyłączenie jednego z pasów ruchu na odcinku między stacją diagnostyczną a sygnalizacją świetlną. W związku z tymi planowanymi zmianami, zostaną wprowadzone objazdy dla samochodów osobowych, ciężarowych oraz komunikacji publicznej.

Szczegółowe informacje na temat reorganizacji kursowania autobusów na liniach powiatowych w kierunku Ustronia, Wisły, Koniakowa i Jaworzynki na odcinku między Goleszowem a Ustroń, będą dostępne na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Dodatkowo, informacje te będą udostępniane na profilu facebookowym Powiat Cieszyński oraz na stronach internetowych poszczególnych przewoźników.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące zmiany trasy będą także wywieszone w widocznych miejscach na przystankach autobusowych.