Zmodernizowane skrzyżowanie ulic Dominikańskiej i Kozakowickiej z drogą wojewódzką 941

Imponująca przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 941, dokładniej na przecięciu ulic Dominikańskiej i Kozakowickiej z „wiślanką”, jest już finalizowana. Prace były prowadzone pod egidą Zarządu Dróg Wojewódzkich, który na ten cel przeznaczył niemal 14 milionów złotych.

Zmiana struktury i wyglądu skrzyżowania ma na celu poprawę bezpieczeństwa zarówno dla kierowców, jak i innych uczestników ruchu. Wszystko za sprawą nowo zamontowanej sygnalizacji świetlnej. Obszar ten, ze względu na swoją specyfikę terenową, intensywność ruchu oraz stosunkowo wysokie prędkości na drodze wojewódzkiej nr 941, był miejscem licznych incydentów drogowych, w tym również tych o fatalnym skutku.

Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 13,7 miliona złotych. Jak podkreśla marszałek Jakub Chełstowski, nie jest to tylko inwestycja infrastrukturalna, ale przede wszystkim sposób na podniesienie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg. Wcześniej, na tym odcinku doszło do wielu groźnych wypadków. Dlatego też, nowa sygnalizacja świetlna oraz dodatkowe elementy związane z poprawą bezpieczeństwa mają na celu ograniczenie takich sytuacji. Marszałek podkreśla, że bezpieczeństwo jest priorytetem, a wszelkie inwestycje technologiczne prowadzone są w trosce o rozwój standardów podróżowania po drogach naszego regionu.