Zakończenie ostatniej sesji Rady Gminy Ustronie Morskie w kadencji 2018-2024

Minęło spotkanie kończące kadencję 2018-2024 Rady Gminy Ustronie Morskie. Sesja ta, która miała miejsce 25 kwietnia, była okazją do podjęcia przez radnych kilku istotnych uchwał. Obejmowały one zmiany w budżetowej uchwale Gminy Ustronie Morskie na rok 2024, modyfikację wieloletniej prognozy finansowej tej gminy, ustanowienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 305 znajdującej się w obrębie ewidencyjnym Ustronie Morskie oraz wyrażenie zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę.

Czwartej sesji zakończenie nadały słowa wdzięczności skierowane do obecnych przez Wójta Gminy Ustronie Morskie, Bernadetę Borkowską oraz Przewodniczącego Rady Gminy, Krzysztofa Grzywnowicza. Wójt skierowała swoje podziękowania do radnych, swoich kolegów z pracy, szefów referatów i dyrektorów jednostek za ich zaangażowanie i trud włożony w służbę dla gminy. Z kolei nowej Radzie Gminy i świeżo wybranemu Wójtowi Grzegorzowi Czachorowskiemu przekazała swe życzenia pełne energii, wytrwałości i dążenia do kontynuowania wcześniej rozpoczętych inwestycji.