Wizytówka aktywności obywatelskiej: Wybory parlamentarne w Gminie Ustronie Morskie

Gmina Ustronie Morskie na tle powiatu kołobrzeskiego szczególnie wyróżnia się zaangażowaniem mieszkańców w życie polityczne. Ostatnie wybory parlamentarne to doskonały przykład – liczna obecność wyborców w lokalach wyborczych przyczyniła się do osiągnięcia imponującej frekwencji. Wyniosła ona 64,71%, co stanowi najlepszy wynik w całym powiecie. Tym samym, obywatele Gminy Ustronie Morskie udowodnili swój wysoki poziom zaangażowania obywatelskiego.

Z kolei, w Gościnie odsetek osób, które zdecydowały się wziąć udział w wyborach, był znacznie niższy – frekwencja wyniosła tam jedynie 29,58%.

Przeanalizowanie podziału głosów pozwala na ocenę preferencji politycznych mieszkańców Gminy Ustronie Morskie. Większość głosujących, bo aż 1612 osób (46,90% wszystkich oddanych głosów), poparło KKW Koalicję Obywatelską. Drugie miejsce przypadło Komitetowi Wyborczemu Prawo i Sprawiedliwość – zdobył on poparcie 1096 wyborców, co stanowi 31,89% wszystkich głosów.

Pozostałe głosy rozłożyły się na Komitet Wyborczy Lewica oraz Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość. Pierwszy z nich zgromadził 308 głosów, co stanowi 8,96% wsparcia, a drugi – 213 głosów, czyli 6,20%.