Ostateczne decyzje dotyczące realizacji projektów z budżetu obywatelskiego w Kołobrzegu

Decyzje dotyczące projektów, które będą finansowane z tegorocznego budżetu obywatelskiego w Kołobrzegu, zostały już podjęte. Po zakończeniu procesu głosowania nad dziewięcioma inicjatywami zgłoszonymi przez obywateli, ustalono którymi pomysłami miał zająć się urząd miasta.

Wybór nie był łatwy, gdyż do podziału było dostępne aż milion złotych. W końcu, po otrzymaniu 649 głosów, projekt odnowienia fontanny w parku nazwanym imieniem Antoniego Szarmacha został zaakceptowany do realizacji. Ponadto, drugą inicjatywą która zdobyła aprobatę mieszkańców (552 głosy) jest umieszczenie defibrylatorów w miejscach publicznych.

Osobą odpowiedzialną za pomysł rewitalizacji fontanny jest Patrycja Rasmus, mieszkanka dzielnicy zachodniej w Kołobrzegu. Natomiast ideę umieszczenia defibrylatorów zgłosiła grupa działająca na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia społeczeństwa – Paramedic.