Decyzja o dodatkowym finansowaniu budowy ścieżki rowerowej w Kołobrzegu

Podczas ostatniego spotkania zarządu powiatu, podjęto decyzję o zwiększeniu funduszy na realizację projektu budowy ścieżki rowerowej przy ulicy Grzybowskiej w Kołobrzegu o 501 tys. złotych. Po zorganizowaniu przetargu na wykonanie przedmiotowej inwestycji, wpłynęły do nas trzy oferty od potencjalnych wykonawców. Analiza tych propozycji wykazała, że najniższa z nich przekracza zabezpieczone na ten cel środki budżetowe o sumę pół miliona złotych, co zaowocowało decyzją zarządu o zwiększeniu finansowania.

Tomasz Tamborski, starosta powiatu, wyraził swoje zdanie na temat sytuacji na swojej stronie na Facebooku: „Planujemy jak najszybciej rozpocząć inwestycję, której realizację gorąco oczekują mieszkańcy”. Nowo zaplanowana ścieżka rowerowa zostanie połączona z już istniejącymi trasami rowerowymi wzdłuż ulicy Grzybowskiej i w Grzybowie. Projekt ten jest współfinansowany przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 50 procent wartości projektu. Całość planowanej inwestycji obejmować będzie odcinek drogi o długości 1,1 km.